hakeer: (everybody chicken!)
( Feb. 22nd, 2010 02:29 pm)
Kiitos luottamuksesta, ulkomaalaistoimittajat, mutta ei, kyllä Suomi vaan oli NIIN huono. XD

No ei mitään. On sitä huonomminkin pelattu Ruotsia vastaan! Useinkin. Tästä voi vaan parantaa.
.

Page Summary

Powered by Dreamwidth Studios

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags